پیام تسلیت

جناب اجل عالی آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
درگذشت خواهر مکرمۀ حضرتعالی موجب تألم خاطر و اندوه فراوان شد. این مصیبت را از طرف خود و اعضاء دیگر نهضت آزادی ایران ـ شاخۀ اصفهان به شما و همۀ بازماندگان تسلیت گفته، برای آن مرحومه از درگاه باری غفران و برای وابستگان عافیت و طول عمر مسألت می‌نمایم. خدای تعالی توفیقات شما را در راه خدمت به ملک و ملت افزون سازد.
سید علی اصغر غروی
12/11/ 1393