پاسخ به چند سؤال (رقص، پورن، کفارۀ روزه، گیاه خواری)

برای مطالعه پرسش و پاسخ ها بر روی عناوین آنها کلیک کنید.
تماشای رقص، جواز یا عدم جواز؟!
تماشای عکس و فیلم‌های پورن؟!
 کفارۀ روزه
بیماران و روزه داری
گیاه خواری و گوشت خواری