آب كر

اين تعريف و ميزان را منتفي و بلاموضوع مي‌داند و براي آب فقط سه خصوصيّت قائل است: «رنگ، بو و مزه». اگر يکي از اين سه خصوصيت، بواسطة نجاست تغييركرد قابل استفاده براي طهارت و غسل نمي‌باشد.[i]
 
[i] ـ ر.ک. فقه استدلالي ـ بخش دوم: پيرامون برخي احكام فقهيه.