مغرب و هلال

در موضوع مغرب، زمان فرا رسيدن نماز مغرب و افطار را همان غروب آفتاب مي‌داند و به فاصله احتياطي قائل نيست. غُرَّه شهور[i] قمريه را هم طلوع ماه بر كره زمين دانسته قائل به افق و تفكيك كشورها بر حسب مرزهاي جغرافيايي نمي‌باشد و اختلاف موجود بين كشورهاي اسلامي را يك امر سياسي زيان‌بار مي‌داند نه يك مسأله شرعي. زيرا جنبة غالب و عملي در همة احكام اسلام، ايجاد وحدت بين امّت است نه انتشار تفرقه.[ii]
 
[i]  ـ غُرَه شُهور : اول ماه‌ها.
[ii]  ـ ر.ک. مغرب و هلال.