دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 587
تاریخ انتشار : 1392/07/09

جواز وضوء و غسل با لاك ناخن

و ساير رنگ‌ها كه زائل‌كردن آنها ايجاد عُسر و حَرج مي‌كند.
ارسال نظر
*