دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 597
تاریخ انتشار : 1392/07/09

حقوق زن

معتقد است خداوند متعال در قرآن به بيان صريح و نصّ بليغ گفته است كه زن و مرد را از يك نفس آفريده و شرط كرامت انسان را، زن باشد يا مرد، در تقواي او دانسته است و هر دو را در حقوق مادّي و معنوي برابر و حتي در برخي موارد زن را ترجيح داده است. بناءبراين بايد در فهم آياتي كه معناي تقابل و تفاوت درجة بين زن و مرد از آنها استنباط مي‌شود، مثل شهادت شهود، بيشتر دقت و تفحص نمود و حكمتشان را دريافت. وي در كتاب مباني حقوق در اسلام به توضيح پاره‌يي از اين آيات پرداخته است.[i]
 
[i] ـ ر.ک. مباني حقوق در اسلام ـ فصل پنجم: حقوق زن، و فصل اول: حقوق خانواده.
ارسال نظر
*