دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 600
تاریخ انتشار : 1392/07/09

مناسک حج و قرباني

وي معتقد است اين اعمال بايد در حدّ يك كنگره عظيم ساليانه براي جهان اسلام و رفع مشكلات آن باشد و علماء و نخبگان هر كشور اسلامي در اين ايام به بازنگري مسائل سال پيش و بررسي معضلات و موانع پيشرو بپردازند. علامه غروی همانگونه كه خداوند در كتابش مقرر فرموده «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»[i]، در كتاب فلسفة حج، ضمن بيان احكام حجّ به تبيين فلسفة آن نيز پرداخته است. در خصوص قرباني در «مِني»، و يا نزديك آن، كه گوشتش به مصرف نرسد، نظر مخالف مشهور، و مطابق با قرآن دارد. ميگويد؛ قرآن دستور داده است از گوشت آن بخوريد و به آبرومندان و بينوايان و فقراء بخورانيد. اما در وضع فعلي قرباني، از اين هر دو فرمان الهي به وضوح سرپيچي ميشود. بناءبراين چون حاج مي‌تواند نائب بگيرد تا در همان روز اضحي، در جاي ديگري برايش قرباني كند، و نيز زمان قرباني تا پايان ذيالحجه است و خود مكلّف وقت دارد به وطن خود بازگردد و قرباني كند، پس در هر صورت، نبايد قرباني در «مني» صورت گيرد.[ii]
 
[i]  ـ حج 28.
[ii]  ـ ر.ک. فلسفه حج / قرباني در مني.
ارسال نظر
*