دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 608
تاریخ انتشار : 1392/07/09

قطع يد

وي استدلال ميكند كه چون آيه در معناي «يد» مجمل است، غرض، صدور حكم بريدن دست نبوده و معتقد است «يد» در آيه به معناي قدرت بكار رفته، زيرا آنكه مي‌دزدد با تكيه بر مقام و منصب و قدرتي است كه توان و ابزار و امكان دزديدن را برايش فراهم ميآورد. بناءبراين بايد دست او را از آن مقام و قدرت قطع نمود، يعني توان و ابزار دزدي را از او گرفت و اگر كسي به جهت نياز و فقر دست به دزدي زد، حرج و گناهي بر او نيست و با توسعة عدالت و توزيع عادلانة ثروت بايد دست او را هم از اين كار قطع نمود. اين معني در لغت و ادب و روايت، وارد است.[i]
 
[i]  ـ ر.ك. حجيت ظن فقيه / رسالة سرقت و قطع ید ـ دکتر سید علی اصغر غروی.
ارسال نظر
*