دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 609
تاریخ انتشار : 1392/07/09

اخبار موضوعه

«مقبولة[i] عمر بن حنظله» (مورد استناد در موضوع ولايت فقيه) و «حديث مَن بَلَغَهُ ثَواب» (مورد استناد در موضوع تقليد و ظن فقيه) را از مجعولات شمرده و اين دو را از مؤثرترين اخبار آحاد منحوله[ii] در ايجاد انحراف و كژي در اسلام و شيعه قلمداد كرده است.[iii]
 
[i]  ـ مقبوله؛ روایتی است نه متواتر، نه موثق، نه صحیح، نه حَسَن، نه ضعیف، بلکه فقط مورد قبول فقهاء قرار گرفته است.
[ii]  ـ منحوله؛ مجعول.
[iii]  ـ ر.ک. فقه استدلالي ـ بخش چهارم: بحثي در اخبار موضوعه.
ارسال نظر
*