دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 616
تاریخ انتشار : 1392/07/09

قضاء

عدالت و آگاهي و شجاعت و استقلال قاضي را بر اساس آيات و اخبار قطعيه متواتره شرط در داوري و انشاء حكم مي‌داند و بر همين پايه شديداً مخالف است كه قاضي بر مبناي علم خود، بی‌شهادت شهود عدل به صدور حكم مبادرت نمايد. وي در رساله‌يي كه در باب علم قاضي نگاشته تفصيلاً به اين موضوع پرداخته كه هنوز به طبع نرسيده است. او همچنین نشستن زنان بر مسند قضاء را مجاز می‌شمرد و دلائل فقهی و تاریخی فراوانی اقامه می‌نماید.
ارسال نظر
*