دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 2589
تاریخ انتشار : 1396/06/05

پیوستن مرد راستی‌ها به ملأ اعلی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نوشتن پیرامون دکتر ابراهیم یزدی بسیار سخت است و شاید گفتن سخت‌تر.
تسلیت مرسوم حتماً از بار غم این فراق ابدی چیزی نمی‌کاهد.
آنچه گفتنی است آنکه فقدان شخصیتی چون ابراهیم یزدی برای دو نهال نوپا و تازه روییدۀ آزادی خواهی و اصلاح طلبی خسارتی عظیم است و جبران آن به این زودی‌ها نامیسّر.
دکتر یزدی را به حق می‌توان گفت یکی از استوانه‌های رشد جریان اصلاح طلبی در ایران اسلامی است.
بی‌تردید همۀ آنان که با دکتر ابراهیم یزدی از نزدیک حشر و نشری داشته‌اند و نیز آنان که با مشی و مرام او آشنا شده‌اند و یا دورا دور نام وی را شنیده‌اند، هریک از منظری مستقل به او می‌نگرند و تعریفی متفاوت دارند.
یا همۀ ابعاد شخصیت او را می‌ستایند مثل خود نگارنده این سطور،
یا بعضاً به برخی از منشها و کنشهای او نقدی دارند،
و یا کلاً با او مخالف هستند.
به هرحال دکتر ابراهیم یزدی را از دست داده‌ایم و قطعاً نبود او در عرصه دینی و سیاسی ایران آثاری خواهد داشت که کاستی است، نه افزونی، و همین مصیبتی بزرگ است و نیازمند جبران و تسلیت. من همین نقصان را به ملت رنج دیده و بلاکشیده در راه دست یافتن به آزادی، عدالت و قانون، تسلیت عرض می‌کنم و همچون آن مرد بردبار همیشه امیدوار به آینده‌یی بهتر، به امید تحقق همۀ این‌ها برای آحاد ملت عزیزمان، چشم براه می‌مانم.
خدای تعالی به همۀ مجاهدت‌های دکتر یزدی اجری در خور و سزاوار و شایسته عنایت فرماید.
آمین یا رب العالمین
سید علی اصغر غروی
مسؤول شاخۀ نهضت آزادی ایران در اصفهان
ارسال نظر
*