دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 384
تاریخ انتشار : 1392/06/20

آبادانی و ویرانگری علم

جهان از علم می‎گردد گلسـتــان
 
شود از علم هم مهدوم و ویران
فریب و خـدعه و نیرنگ و تزویر
 
کشیـدن خـلق را در زیر زنجیر
ربـودن ثــروت بیـچــارگــان را
 
فکـندن فتنـه بیـن ایـن و آن را
به حیـلـت دام را پنــهان نمـودن
 
وِعــاء دانـه‎ها را سـر گشـودن
همه از علـم خیزد اوست اُستـاد
 
که تا ویـران نمـاید یا که آباد
ارسال نظر
*