دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

فهرست سخنرانی‌ها

 • پخش
  دریافت
  html
  pdf
  • جلسۀ اول
  • جلسۀ دوم
  • جلسۀ سوم
  چکیده :

  سخنرانی‌های علامه سید محمد جواد غروی در بحث اخلاق.
  امروزه احتیاج بشر به دین و ایمان و خلق نیکو و پیروی از قانون الهی بیش از هر زمانی است. گمان می‌رود که سست شدن پایه‌های اخلاق در جامعۀ ما به مرز هشدار رسیده و خطر فروپاشی تعاون و همدلی و استحکام اجتماعی به شدت احساس می‌شود. چنانچه بشر در سایۀ دین و ایمان با هم کنار نیایند، بشریت را تنزل می‌دهند و عالمی را ویران خواهندکرد. به همین دلیل جا دارد برای نیل به تعالی انسانی و آشنایی با اخلاق انسانی برگرفته از آیات قرآن، گامی در این جهت برداشته شود تا از این رهگذر در آینده‌یی نه چندان دور با خودسازی و اصلاح نفس، جامعه‌یی عاری از گناه و آلودگی را تجربه کنیم. در این مجموعه سخنرانی، حکیم غروی موضوع مورد بحث خود را علم اخلاق معرفی کرده‌ است. ایشان با استناد به نهج البلاغه و نیز آیاتی از قرآن کریم و همچنین روایاتی از پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم، از دریچۀ عدالت وارد بحث اخلاق شده و به چگونگی اجراء آن در جامعه پرداخته است. عدالت، مساواتِ تمام افراد ملت در برابر قانون حق و عدل است. مقولۀ علم اخلاق، متشکل از سه قسمت تهذیب نفس یا خودسازی، تدبیر منزل، سیاست مُدُن یا کشورداری است. چون انسان ابتداء باید خود را بسازد، بعد محیط داخلی و جامعۀ خانوادگی خویش را، و بعد اجتماع را. هر یک از این سه قسم، در جایگاه خود معنا می‌یابد و شعبه‌های زیادی پیدا می‌کند. به گفتۀ حکیم غروی، حاکم بودن علم اخلاق در یک جامعه، انسان را به کوشش برای کسب صفات الهی و خلیفۀ خدا شدن نزدیکتر می‌کند و نتیجه می‌گیرد که انسان بدون اخلاق، همواره در اسفل السافلین بسر می‌برد و چه بسا که خطاءهای جبران ناپذیری هم، برای خود و دیگران داشته باشد.