دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : اصفهان

 • در سوک مرحوم دکتر خلیل رفاهی

  اگر بخواهی برای مرحوم دکتر خلیل رفاهی چیزی بنویسی، باید حتماً صفحاتی از یک کتاب را به او اختصاص دهی. از جوانی او بنویسی، و از اینکه چگونه به سِلک روحانیون روشن‌گر و روشن‌ضمیر پیوست. و اینکه او در دهه‌...

  کد : 3133 تاریخ انتشار : 1397/11/04
 • شرح وقایع رخ داده در روز سه شنبه، دهم مهرماه 1397

  1- ساعت 8:10  خانمی زنگ زد، ناشناس بود، احساس کردم که باید از نیروهای خفیه باشد. گوشی را برداشتم و پرسیدم: شما؟! گفت: من مأمور پست هستم! گفتم: تا دیروز پست مأمور زن نداشته است؟! مجدداً زنگ زد و گ...

  کد : 2950 تاریخ انتشار : 1397/07/15
 • به یاد مرتضی اشفاق

  اوقات دلتنگی را به چاپخانۀ حافظ، واقع در چهارراه مصدق فعلی می‌رفتم. جایی که دو برادر، مرتضی و حسین، به مشارکت، چاپخانۀ کوچکی را با یک دستگاه چاپگر ملخی اداره می‌کردند، که بعداً دو دستگاه شد. میزی متوا...

  کد : 2887 تاریخ انتشار : 1397/05/13
 • کرانۀ دوم

  اتاق کوچک منزل حاج آقا رحیم ارباب، واقع در چهار باغ اصفهان خلوص و سادگی یک زندگی زاهدانه را به خوبی نمایان می‌ساخت.گرداگرد ایشان تا جایی که اتاق گنجایش داشت، روحانیون بزرگ شهر و بازاریان مشه...

  کد : 675 تاریخ انتشار : 1392/07/17
 • کرانۀ اول

  آنچه در پی می‌آید، روایتی است از حاشیه و متن یک جلسه تاریخی که روحانیون صاحب نام اصفهان و عده ای از بازاریان این شهر، در محضر حکیم متألّه مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب تشکیل می‌دهند، تا ...

  کد : 674 تاریخ انتشار : 1392/07/17
 • پیام تسلیت

  جناب مستطاب آقاي دکتر غروي، دام عزُه و توفيقُه پس از سلام و تحيت با کمال تأسف خبر درگذشت مرحوم مغفور، عالم خدمتگزار آيت ‌الله آقاي حاج سيد جواد غروي، طاب ثراه، پدر بزرگوار جنابعالي را د...

  کد : 381 تاریخ انتشار : 1392/06/20