دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : تحریف

  • تحریف تورات

    برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی سید علی اصغر غروی ـ «تأثیرات یهود بر اسلام»

    کد : 2798 تاریخ انتشار : 1397/02/11
  • قرآن به مثابۀ گفتار یا نوشتار

    مسألة گفتاری یا نوشتاری بودن قرآن دو دیدگاه متفاوت است نسبت به متن. از منظر گروهی که معتقد به نوشتاری بودن قرآن هستند، اوامر و نواهی کتاب، تا ابد اثرگذار و پذیرفتنی است. بناءبراین گفتاری یا نوشتاری ب...

    کد : 1487 تاریخ انتشار : 1391/10/29