دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : حاج حبیب الله خرازی

  • غروی‌همین‌آقا‌بود‌که‌سخن‌می‌گفت!

    خاطرات زیادی از مجالس عمومی و خصوصی ایشان، از پیش و بعد از انقلاب، بیاد دارم، که ذکر یکی از آنها بی مناسبت نیست:یکی از شبهایی که در منزل مرحوم حاج حبیب الله خرازی، واقع در کوچۀ سینه پایینی، واقع در خی...

    کد : 388 تاریخ انتشار : 1392/06/20