دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : حضرت عیسی

  • حقوق در اسلام (بخش سوم ـ حقوق خانواده)

    قرآن می‌گوید انسانهای مؤمنی که می‌خواهیم دارای اخلاق انسانی، اجتماعی باشند و نمایشگر و تجلی‌گاه صفات جمال حق تعالی گردند، در یک کانون تربیت یابند و آن خانواده است. بناءبراین قرآن، هم به خانواده بسیار ...

    کد : 2901 تاریخ انتشار : 1397/06/23