دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : حضرت موسی

  • حقوق در اسلام (بخش سوم ـ حقوق خانواده)

    قرآن می‌گوید انسانهای مؤمنی که می‌خواهیم دارای اخلاق انسانی، اجتماعی باشند و نمایشگر و تجلی‌گاه صفات جمال حق تعالی گردند، در یک کانون تربیت یابند و آن خانواده است. بناءبراین قرآن، هم به خانواده بسیار ...

    کد : 2901 تاریخ انتشار : 1397/06/23
  • تحریف تورات

    برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی سید علی اصغر غروی ـ «تأثیرات یهود بر اسلام»

    کد : 2798 تاریخ انتشار : 1397/02/11