دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : دوربین فیلمبرداری

  • شرح وقایع رخ داده در روز سه شنبه، دهم مهرماه 1397

    1- ساعت 8:10  خانمی زنگ زد، ناشناس بود، احساس کردم که باید از نیروهای خفیه باشد. گوشی را برداشتم و پرسیدم: شما؟! گفت: من مأمور پست هستم! گفتم: تا دیروز پست مأمور زن نداشته است؟! مجدداً زنگ زد و گ...

    کد : 2950 تاریخ انتشار : 1397/07/15