دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : زنا

  • عدم جواز نسخ در قرآن

    یکی از تألیفات گوهرین مرحوم علامه حکیم سید محمد جواد غروی دروۀ سه جلدی آدم از نظر قرآن است، مجلد اول دارای دو بخش عمده و اساسی است، اول «نمای گفتار» و دوم «روح گفتار».در بخش او...

    کد : 1852 تاریخ انتشار : 1394/04/06