دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : سید ماجد غروی

  • آموزگارِ پنهانِ رضایت و شفقت

    مرتضی اشفاق درگزشت... این جملۀ سه کلمه‌یی چقدر گویا و رساست ... کسی که یک عمر «مرتضی» بود و جز رضایت و خشنودی و لبخند، خاطره‌یی از او نداریم. کسی که یک عمر «اشفاق» بود و در کار شفقت و مهربانی و دستگیر...

    کد : 2885 تاریخ انتشار : 1397/05/10