دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : سید مجید غروی

  • ویژگیهای پدر از دیدگاه من

    متن زیر بخشی از خاطرات سید مجید غروی یکی از فرزندان علامۀ حکیم سید محمد جواد غروی دربارۀ ایشان است. تمامی این خاطرات در کتاب «آوای بی‌پژواک» یادنامۀ علامه، فصل چهارم تحت عنوان «در کنار پدر» به طبع رس...

    کد : 1119 تاریخ انتشار : 1393/02/22