دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : سید مهدی هاشمی

  • تبیینی در تحریف تاریخ

    در تاریخ هفتم دی ماه 1392 زمانی که دکتر سید علی اصغر غروی به دلیل درج مقالۀ «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» همچنان در زندان اوین بسر می‌برد، سایت رویش نیوز مطلبی سرتاسر کذب و تهمت نسبت به وی و پد...

    کد : 1328 تاریخ انتشار : 1393/03/25