دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : مبانی حقوق

 • تکلیف دختران و پسران نابالغ به روزه داری!

  مقالۀ زیر در مجلۀ پایتخت کهن، شماره 78، در تاریخ 22 خرداد 1395 منتشر شده است.

  کد : 2209 تاریخ انتشار : 1395/03/27
 • مفاسدِ وليمه‌ها

  میهمانی‌های بزرگ و مجلل همراه با تشریفات تبذیری و اسرافی، در میان جوامع به گونه‌یی فراگیر است که یکی از ملزومات زندگی گشته و عرف جامعه آن را پزیرفته، و با توجیحات و توضیحات نامعقول، بر آن صحه گزاشته ا...

  کد : 2031 تاریخ انتشار : 1395/02/08
 • انقلاب تاریخی مشروطه

  سالگرد انقلاب مشروطه بیانگر مبارزات همیشگی مردم ایران علیه استبداد است که با مجاهدت‌ها و کوشش‌های فراوان به پیروزی رسید، ولی برای دست یافتن به هدف غایی آن یعنی حکومت مردم بر مردم همچنان مبارزات مردمی ...

  کد : 1895 تاریخ انتشار : 1394/05/19
 • انتخابات و آزادي قلم و بيان

  ارتباط ميان حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت و ارتباط آنها با برگزاري انتخابات موضوع مهمی است که علامه سید محمد جواد غروی در کتاب «مبانی حقوق» فصل «حقوق ملت ـ دولت» بدان پرداخته است. علامه غروی معتقد است که...

  کد : 1637 تاریخ انتشار : 1393/10/21