دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : گفتار

 • وحی به مثابۀ روح، من اَمرِ رَبِّی است (بخش دوم)

  آقای دکتر سروش تحت عنوان «رؤیاهای رسولانه» مطالبی را مطرح کرده‌اند که پیرامون آن بحث و جدل فراوانی درگیر شده، مخصوصاً در شبکه های مجازی. و تأسف اینجا است که کسانی در این نقد مداخلۀ کرده‌اند که غالباً ...

  کد : 2216 تاریخ انتشار : 1395/04/09
 • وحی به مثابۀ روح، من اَمرِ رَبِّی است (بخش اول)

  مدت زمانی است که آقای دکتر سروش 5 مقاله نوشته‌اند تحت عنوان «رؤیاهای نبی» که قرآن مبتنی است بر خواب یا رؤیا، و پیامبر خواب می‌دیده است. و سپس خواب خود را در بیداری برای مردم گزارش می‌نموده. من بر این ...

  کد : 2215 تاریخ انتشار : 1395/04/09
 • قرآن به مثابۀ گفتار یا نوشتار

  مسألة گفتاری یا نوشتاری بودن قرآن دو دیدگاه متفاوت است نسبت به متن. از منظر گروهی که معتقد به نوشتاری بودن قرآن هستند، اوامر و نواهی کتاب، تا ابد اثرگذار و پذیرفتنی است. بناءبراین گفتاری یا نوشتاری ب...

  کد : 1487 تاریخ انتشار : 1391/10/29