پایان شعبان و اول رمضان المبارک

امروز شنبه 7 تیرماه 1393 برابر با 30 شعبان 1435 و فردا یک شنبه اول ماه مبارک رمضان است. از خداوند بزرگ توفیق عبادت و استجابت دعاء را برای عموم مسلمانان مسألت داریم. و تطابق غرّۀ رمضان در همۀ بلاد اسلامی را به فال نیک گرفته و امیدواریم خدای تعالی این یگانگی در آغاز ماه رمضان را یکی از موجبات تألیف قلوب و توحید هدف و پایان خونریزی و کشتار جمعی  در بین مسلمانها قرار دهد.