دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 1852
تاریخ انتشار : 1394/04/06

عدم جواز نسخ در قرآن

یکی از تألیفات گوهرین مرحوم علامه حکیم سید محمد جواد غروی دروۀ سه جلدی آدم از نظر قرآن است، مجلد اول دارای دو بخش عمده و اساسی است، اول «نمای گفتار» و دوم «روح گفتار».
در بخش اول به توضیح و تبیین اشکال مختلف کلام و کلمه می‌پردازد و بنیانهایی مثل، انواع استعارات و کنایات و تشبیهات و امثال را تشریح می‌کند. در بخش دوم که روح گفتار است به انطباق دادن مطالب گفته شده در بخش اول با آیات کتاب (قرآن) می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که آیات الهی در قرآن در قالب استعاره و کنایه و تشبیه و مثل بر رسول او نازل شده است.
در مجلد دوم نیز کار انطباق و تطبیق را ادامه می‌دهد و به تشریح دو مبهم از کلمات مذکور در قرآن می‌پردازد، یعنی شیطان و جن.
در مجلد سوم، مباحث مختلفی را در جهت روشن ساختن بیشتر مباحث مطروحه در قرآن و آیات مشکل آن در پیش روی محققان می‌گزارد.
از جمله در یک فصل عمده و نفس گیر به بیان ضرورت تجلی صفات خالق در خلیفه می‌پردازد، و از پس آن به داستان موسی و صاحبش ورود می‌کند، و در فصول اول کتاب پاره‌یی از آیات مشکل قرآن را از نظر می‌گزراند.
فصل پایانی مجلد سوم را هم به تشریح ناسخ و منسوخ اختصاص داده و وجود آن در کلام خدا را کاملاً بلاموضوع می‌داند و این معنی را اثبات می‌نماید.
گرچه، متن کامل این کتاب در سایت ارباب حکمت مندرج است ولی به جهت طرح تازۀ آن در فضاهای مجازی، به صورت مقاله‌یی مستقل ذیلاً از نظر خواننده گرامی می‌گزرد.
دریافت فایل پی‌دی‌اف مقاله از اینجا
 
ارسال نظر
*