دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

ah000213

کد : 561
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000213

ah000214

کد : 562
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000214

ah000215

کد : 563
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000215

ah000216

کد : 564
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000216

ah000217

کد : 565
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000217

ah000218

کد : 566
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000218

ah000219

کد : 567
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000219

ah000220

کد : 568
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000220

ah000221

کد : 569
تاریخ انتشار : 1392/07/08
ah000221

نماز جمعه

کد : 3077
تاریخ انتشار : 1397/08/27
حکیم آیة الله سید محمد جواد غروی در حال ایراد خطبۀ نماز جمعه
نماز جمعه

نماز جمعه

کد : 3078
تاریخ انتشار : 1397/08/27
نماز جمعه آیة الله سید محمد جواد غروی تاریخ پاییز 1357، مکان خیابان انوشیروان (امام خمینی کنونی) اول خیابان طالقانی به سمت روستای بابوکان.
زمین این محل را در سال 1356 مرحوم حاج عباس لاهیجانی وقف نماز جمعه مرحوم غروی نمود که با کمکهای تدریجی مردم سالنی با ظرفیت نزدیک به دو هزار نفر در آن ساخته شد. این سالن هنوز به صورت نیمه کاره در همان نقطه برپا است و در اختیار صندوق قرض الحسنۀ اسلامی چارسو قرار دارد.
بعد از هجوم نیروهای شبه نظامی به نماز جمعه مرحوم غروی در روز جمعه 30 خرداد سال 1360 و تعطیل کردن آن نماز، محل مذکور در اختیار ستاد پشتیبانی جنگ قرار گرفت و چندین سال تعدادی دوزنده لباس برای جوانان اعزامی به جبهه های جنگ می‌دوختند.
در حال حاضر به صورت متروکه، بلاتکلیف رها شده است.
نماز جمعه

نماز جمعه

کد : 3079
تاریخ انتشار : 1397/08/27
نماز جمعه آیة الله سید محمد جواد غروی تاریخ پاییز 1357، مکان خیابان انوشیروان (امام خمینی کنونی) اول خیابان طالقانی به سمت روستای بابوکان.
زمین این محل را در سال 1356 مرحوم حاج عباس لاهیجانی وقف نماز جمعه مرحوم غروی نمود که با کمکهای تدریجی مردم سالنی با ظرفیت نزدیک به دو هزار نفر در آن ساخته شد. این سالن هنوز به صورت نیمه کاره در همان نقطه برپا است و در اختیار صندوق قرض الحسنۀ اسلامی چارسو قرار دارد.
بعد از هجوم نیروهای شبه نظامی به نماز جمعه مرحوم غروی در روز جمعه 30 خرداد سال 1360 و تعطیل کردن آن نماز، محل مذکور در اختیار ستاد پشتیبانی جنگ قرار گرفت و چندین سال تعدادی دوزنده لباس برای جوانان اعزامی به جبهه های جنگ می‌دوختند.
در حال حاضر به صورت متروکه، بلاتکلیف رها شده است.
نماز جمعه

نماز جمعه

کد : 3080
تاریخ انتشار : 1397/08/27
نماز جمعه آیة الله سید محمد جواد غروی تاریخ پاییز 1357، مکان خیابان انوشیروان (امام خمینی کنونی) اول خیابان طالقانی به سمت روستای بابوکان.
زمین این محل را در سال 1356 مرحوم حاج عباس لاهیجانی وقف نماز جمعه مرحوم غروی نمود که با کمکهای تدریجی مردم سالنی با ظرفیت نزدیک به دو هزار نفر در آن ساخته شد. این سالن هنوز به صورت نیمه کاره در همان نقطه برپا است و در اختیار صندوق قرض الحسنۀ اسلامی چارسو قرار دارد.
بعد از هجوم نیروهای شبه نظامی به نماز جمعه مرحوم غروی در روز جمعه 30 خرداد سال 1360 و تعطیل کردن آن نماز، محل مذکور در اختیار ستاد پشتیبانی جنگ قرار گرفت و چندین سال تعدادی دوزنده لباس برای جوانان اعزامی به جبهه های جنگ می‌دوختند.
در حال حاضر به صورت متروکه، بلاتکلیف رها شده است.
نماز جمعه
1 از 13