دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

برچسب ها : محکم

  • مثل در قرآن

    بیست و سه جلسه سخنرانی که ذیلاً ارائه می‌گردد، در موضوع «مَـثَل در قرآن» است. «مَـثَل» را براي فهماندن بهتر مطلب بکار می‌برند، يعني هر كس بخواهد مطلبي را به شنونده خود بهتر تفهیم نماید، با ذکر «مَـثَل...

    کد : 1817 تاریخ انتشار : 1394/03/18
  • حجاب، محکم یا متشابه

    در این مقاله سید علی اصغر غروی برای تفهیم بهتر مطلب، در پاسخ به معترضان به مقالۀ «حجاب اجبار یا اختیار» از مدخل محکم و متشابه به موضوع ورود می‌کند. او کلمۀ «ید» در دو آیه «يدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِ...

    کد : 1593 تاریخ انتشار : 1392/02/10